Vergi-İcra Hukuku

Yazar :Muhsin Koçak
Yayınevi :Seçkin Yayıncılık
Baskı :2. Baskı
Basım Tarihi :2018 Nisan
Kapak Tasarım :Seçkin Yayıncılık
ISBN :9789750247880
Fiyat :64,90

Kamu hizmetinin kesintiye uğramasını önlemek amacı ile kamunun alacaklarını tahsili son derece önemli ve hızlı bir sürece tabi olmakla birlikte yoruma muhtaç ve müphem hükümlere sahiptir, bu sebeple taraflar arasında hukuki çekişmelerin olması da kaçınılmazdır. Ancak bu çekişmelerin sulhen veya dava yoluyla çözülebilmesi için iç içe geçmiş hukuk disiplinlerinin bir arada yürütülmesi gerekmektedir. Kamu alacaklarının takip ve tahsili 6183 sayılı AATUHK hükümlerine göre yürütülmekle birlikte, 6183 sayılı kanun hukuk literatüründe icra hukuku hükümlerini içermektedir. Bu sebeple bu disiplini Vergi İcra Hukuku olarak nitelendirmek doğru bir yaklaşım olacaktır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • 6183 sayılı AATUHK
  • 2004 sayılı İcra İflas Kanunu
  • Vergi İcra Hukuku Konusu ve Amacı
  • Mirasçıların Sorumluluğu
  • Limited Şirket Ortaklarının Sorumlulukları
  • İhtiyati Haciz ve Cebri İcra İşlemleri
  • İstihkak İddiası
  • Hükümsüz Tasarruflar
  • Zamanaşımı ve Terkin
  • Gecikme Zammının Uygulama Esasları

Safir Denetim

Hukuk Kategorisi Vitrindeki Yayınlarımız...