Vergi Hukukunda Yorum

Yazar :Ali İhsan Özgür Çilingir
Yayınevi :Adalet Yayınevi
Baskı :1. Baskı
Basım Tarihi :2012 Eylül
Kapak Tasarım :Adalet Yayınevi
ISBN :9786055263690
Fiyat :37,50

Kitap olarak basılan -Vergi Hukukunda Yorum- başlıklı Doktora Tezi, vergi hukuku alanında yapılan bir yorumun, dayandığı, kaynak aldığı yasa, yasa üstü ve yasa altı belgelerle mantıksal tutarlılık koşullarını, ekonomik ve sosyal gerçeklere uygunluğunu ve ilke ve değerlerle ilişkisini bir bütünlük içinde araştırmaktadır. 

Tezin temel amacı, bu üç gereğin yorum yöntemleri ve yöntemlere ilişkin kurallar çerçevesinde nasıl uygulanabileceğini tartışmaktır. 

Tez’de yorumla ilgili temel kavramlar şöyle sınıflandırılmıştır: 

-Kapalı Lâfzî Yorum-, yasa kuralındaki terimlerin ve hükümlerin yorumunda klasik önermeler mantığı ve temel dilbilgisi kurallarına başvurularak gerçekleştirilen vergi hukuku yorumudur. 

-Açık Lâfzî Yorum-, dilin dilbilimsel/yapısal karakterinin ve belirsizlik probleminin dikkate alınması durumundaki lâfzî yorumdur. 

-Kapalı Sistematik Yorum-, her hangi bir vergi hukuku kuralı veya kavramının, yine sadece bir başka vergi hukuku kuralı veya kavramı ile olan ilişkisi bağlamında yorumlanmasıdır. 

-Açık Sistematik Yorum-, ekonomik gerçekliklerin sistematik yorumun parametresi olması durumunda yorumdur. 

-Tarihi Amaçsal Yorum-, yasanın yapılış amacını yasa yapıcılar tarafından açıklanmış veya yasa dilinden ve/veya sonuçlarından çözümleyen yorumdur. 

-İlkesel Amaçsal Yorum-, vergisel, hukuki ve ahlaki ilkelere uygun yorumdur. 

-Kıyas- yasada tanımlanmamış bir olayın, tanımlanmış olan benzer bir olayla ilişkilendirilerek yasa kapsamına alınmasıdır. 

Tez’de incelenen bir diğer önemli kavram vergiden kaçınmadır. -Vergiden Kaçınma-, vergi yükünün gayrimeşru yollardan azaltılmasıdır. İlgili bölümde, yorum ve kıyas yöntemleri vergiden kaçınmanın önlenmesinde nasıl kullanılacağı tartışılmıştır.

Safir Denetim

Hukuk Kategorisi Vitrindeki Yayınlarımız...