8. Fizibilite Etüdleri ve İş Planı Hazırlanması

Fizibilite Etüdleri ve İş Planı Hazırlanması

FİZİBİLİTE ETÜDLERİ VE İŞ PLANI HAZIRLANMASI Yapmayı planladığınız yatırımın iktisadi, teknik ve finansal olabilirliğinin, karlılığının ciddi ve kapsamlı biçimde araştırılması, analizi ve tespiti ve uluslararası standartlarda fizibilite raporu ve/veya iş planı hazırlanması, şirketinizi tamamen veya hisse bazında satmak istediğinizde satış değerinin ve fiyatının belirlenmesi, elden çıkarma fizibilitesi hazırlanması, satın almak istediğiniz şirketin veya şirket ortaklık hisselerinin optimal alım bedelinin tespiti, özelleştirme yoluyla satın almak istediğiniz işletmenin satın alınmasının yaratacağı synergy, fizibilitesi, gerekliliği veya gereksizliği, hangi fiyattan satın alınması gerektiğinin tespiti, uygun strateji oluşturulması, yabancı yatırımcılarla ortak yatırımlar, eximbank kredileri ve ithalatın finansmanı, uygun projeler için yurt dışı finansman kaynakları ve krediler için talep dosyası hazırlanması, görüşmelere katılınması, İngiltere, Kanada ve yurt dışı bağlantılarımızı kullanarak, uygun yabancı yatırımcılar ile belli bir projenin gerçekleştirilmesi için işbirliği yapılması, iş ortaklığı veya konsorsiyum oluşturulması, uluslararası ihalelere uygun ve yeterlilik taşıyan yabancı firmalarla birlikte girilmesi, yabancı firmalardan mühendislik vb. hizmet alınması, bir işin yabancı firmalara anahtar teslim olarak ihale edilmesi.