7. SWOT Analizi

SWOT Analizi

Şirketinizin zayıf ve güçlü yanlarının, karşı karşıya bulunduğu imkanların ve fırsatların detaylı olarak analizi, şirketinizin faaliyette bulunduğu endüstri veya sektörün durumunun ve sektör içindeki yerinin, politikalarının, avantaj ve dezavantajlarının, rekabet ve risk unsurlarının analizi, değerlendirilmesi ve uygun politikalar önerilmesi, şirketinizin finansman, pazarlama-satış, muhasebe, personel, planlama-bütçeleme-analiz- değerlendirme, üretim, denetim ve kontrol faaliyetlerinin birinin veya tamamının analizi, değerlendirilmesi, hastalıklı olanların iyileştirilmesi için ve uygulamaya yönelik öneriler.