6. Tam Kapsamlı Mali Analiz

Tam Kapsamlı Mali Analiz

Tam Ve Kapsamlı Mali Analiz Şirketinizin mali yapısının sıhhatinin analizi, geniş ve kapsamlı-mukayeseli rasyo analizi, detaylı ve mukayeseli mali tablo analizleri, açıklamaları, sorunlar ve alternatif çözüm önerileri, enflasyonun şirketinizin mali performansı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri, şirketinizin gelecek yıllar için mali performansının belirlenmesi, şirketinizin finansman, karlılık, sabit kıymet, sermaye yapılarının analizi, işletme sermayesi ihtiyacının tespiti, mali riskler, risk analizleri, şirketinizin bugünkü değeri gibi şirketiniz ve faaliyetleriniz ile ilgili bilmek isteyeceğiniz tüm konular