5. Vergi Planlaması

Vergi Planlaması

Günümüzde, vergi vermek kadar, vergi toplamak da zor. Ekonomideki kaynak yaratma sıkıntısı hem Hazine yi hem de birer girişimci olan mükellefleri zorluyor. Vergi kanunlarla konulup, alındığına göre şirketlerin vergi kanunları karşısında iyi, doğru ve yasal pozisyon almaları üzerlerindeki vergi yükünü azaltmalarına yardımcı olur.

Şirketlerin üzerlerindeki vergi yükünü dikkate alarak bir vergi politikası üretip, izlemeleri gerekir. Bu bakımdan şirketlerin her yılın sonunda kar-kazanç-vergi hesaplamaları yerine, gelecek yılların faaliyetlerini ve üzerlerindeki vergi yükünü önceden hesaplayabilmeleri, ciddi vergi planlamaları yaparak, kurumsal bir vergi politikası izlemeleri ve yasal vergi tasarrrufu haklarını kullanmalarını gerektirir.

Yasal sınırlar çerçevesinde, şirket faaliyetlerinin ve herbir ana faaliyetin vergi mevzuatı karşısındaki durumunun tespit edilmesi, değerlendirilmesi dolayısıyla da şirket faaliyetleri için yasalarla belirlenmiş vergi avantajlarından yararlanılması ve yasal vergi tasarrufunda bulunulması şirketlerin vergi riskini ve vergi yükünü azaltır, kendi faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırmalarına katkıda bulunur.

Kanunlara aykırı olarak şirketin ve ortakların ödemesi gereken vergiden daha az vergi ödemesi ne kadar riskli ve zararlı ise, kanuni olarak ödemesi gereken vergiden daha fazla vergi ödemesi de o kadar gereksizdir ve şirket kaynaklarının israfıdır. Bu durumu gören yöneticilerin, vergi planlaması ve vergi politikasının muhasebeden çok fazla olduğunu anlamaları gerekir.