2. Şirketlerde Kurumsallaşma

Şirketlerde Kurumsallaşma

  • Kurumsallaşma nedir? Niçin gereklidir?
  • Kurumsallaşma ile beşeri sermaye ve aile şirketi yapısı arasındaki ilişki nedir?
  • En fazla kurumsallaşma ihtiyacı içinde olan şirketler hangileridir? Bunların niçin kurumsallaşmayı ihmal etmemesi gerekir?
  • Kurumsallaşma ile yeniden yapılandırma arasındaki ilişki nedir?
  • Kurumsallaşma ve stratejik planlama arasındaki ilişki nedir?
  • Kurumsallaşma ve bilgi sistemleri arasındaki ilişki nedir?
  • Kurumsallaşma ve vergi planlaması arasındaki ilişki nedir?
  • Kurumsallaşma amacı ile şirket ve yönetim danışmanı arasındaki ilişki nedir?