10. Muhasebe ve Mali Danışmanlık

Muhasebe ve Mali Danışmanlık

Genel Müşavirlik Hizmeti

 1. Türk Vergi Mevzuatı konusunda şirketinize genel danışmanlık hizmeti sunulması,
 2. Mevzuat değişiklikleri, önemli yargı kararları ve Bakanlık görüşleri konusunda sirkülerler göndererek şirketinizin mali mevzuattaki değişikliklerden haberdar edilmesi,
 3. Vergi mevzuatı konusunda karşılaştığınız soru ve sorunlar ile ilgili olarak, araştırma yapılarak şirketinize bilgi sunulması,
 4. Şirketinizin cari yıl işlemleriyle ilgili olarak vergi ihtilafına düşmesi halinde, uzlaşma komisyonu ve mahkeme müracaatlarınızın ve dilekçenizin hazırlanması,
 5. Şirketiniz hakkında vergi incelemesi yapılması halinde, vergi inceleme elemanlarına şirketiniz adına gerekli bilgilerin verilmesi ve görüşmelere birlikte katılınması,
 6. Şirketinizin üçüncü kişilerle düzenleyeceği mukavelelerin vergi mevzuatı yönünden incelenerek görüş bildirilmesi, 

Şirketinizin Mali Mevzuat Karşısındaki Durumununa İlişkin Şirketinize Özel Kapsamlı Rapor

 1. Şirketinizde yapılmakta olan tüm işlemlerin mali mevzuat karşısındaki durumunu, nasıl yapılacağını ve ilgili oldukları mali mevzuatı gösterir, rehber nitelikte kapsamlı ve açıklamalı şirketinize ve hizmete özel bilgi raporu hazırlanması,
 2. Faaliyette bulunduğunuz sektör ile ilgili datalar, önemli göstergeler,
 3. Şirketinizin son üç yıldaki faaliyetlerinin mali analiz teknikleri ile değerlendirilmesi ve öneriler,

Şirketinize Özel Vergi Planlaması

Şirketinizin faaliyetlerine ve mevzuata uygun olarak hangi vergilerden nasıl tasarruf edebileceğinize ilişkin uygulamaya yönelik ve kapsamlı vergi planlaması yapılması, yasal vergi politikanızın oluşturulması,

Şirket Kuruluşları, Teşvik ve Yabancı Sermaye Uygulaması

Anahtar teslimi olarak yeni şirket kurulması, teşvik belgesi alınması, yatırım ve ihracatı teşvik uygulamaları, yabancı sermaye izinleri ve teşvikleri,

Hizmetiçi Eğitim

Personelinize bütçeleme teknikleri, yatırımların teşviki, ihracatı teşvik, dönem sonu işlemleri, mali analiz teknikleri uygulama, pazarlama, serbest bölge uygulaması gibi temel işletmecilik ve mali mevzuat ve uygulaması konularında istediğiniz kapsamda, zamanlarda ve sürede hizmetiçi eğitim seminerleri düzenlenmesi.

Diğer Mali Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • Vergi danışmanlığı
 • Vergi planlaması
 • Mali mevzuat değişikliklerini bildirmek ve vergi sirkülerleri
 • Vergi incelemelerinde mükellefi temsil
 • Vergi uzlaşma görüşmelerine katılmak
 • Vergi dava ve ihtilaf dilekçeleri hazırlanması
 • Vergi davalarına katılmak
 • Şirket kurulması ve modern bir işletme olarak faaliyette bulunulması için tüm gerekli altyapının hazırlanması,
 • Maliyet, yönetim ve enflasyon muhasebesi dahil, muhasebe sistemlerinin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi,
 • Anahtar teslim olarak kanuni defterlerin tutulması ve tüm mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Uluslararası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından yararlanma imkan ve koşulları,
 • Serbest bölgelerde faaliyet
 • Yabancı sermaye giriş izinleri, sermaye ve kar transferleri,
 • Mali analiz, fizibilite raporları hazırlanması ve yatırım projelerinin değerlendirilmesi,
 • Hakemlik, Bilirkişilik,
 • Tasfiye,
 • Kamu sektörü ve hizmet reformları, kamu işletmelerinin yeniden yapılandırılması,
 • İşletmelerin değerlemesi