1. Anahtar Teslim Şirket Kuruluşu

Anahtar Teslim Şirket İşlemlerinde Uzmanız . . .

Şirket kuruluşları ile ilgili olarak kısmen veya anahtar teslim olarak alabileceğiniz hizmetler ve bu hizmetlerin özet içerikleri hakkında temel bilgilere aşağıda ulaşabilirsiniz:

 • Fizibilite Hazırlanması Kurmak istediğiniz şirketin ve yapmayı planladığınız yatırımın iktisadi, idari, teknik ve finansal olabilirliğinin, karlılığının ciddi ve kapsamlı biçimde araştırılması, analizi, tespiti ve uluslararası standartlarda fizibilite raporu hazırlanması,
 • İş Planı Hazırlanması Kurulacak şirketin faaliyet konusuna göre; tedarik, yönetim, üretim, dağıtım, finansman, kalite vb. fonksiyonlarının, amaç ve stratejisinin, optimal büyüme hızının, risk ve başarısının önceden planlanması,
 • Pazarlama ve Satış Planı Hazırlanması Şirketinizin sunacağı mal ve hizmetlerin hangi yollarla, hangi araçlarla ve kanallarla, hangi aracılar vasıtasıyla ve nasıl tüketicilere ulaştırılacağının planlanması, şirketinizin faaliyet konusuna ve yapısına uygun bayilik sistemi ve dağıtım ağı kurulması,
 • İş Akımı ve İş Tanımlamaları Yapılması Şirketinizde organizasyon yapısının, kadrolarının, fonksiyonlarının ve iş süreçlerinin belirlenmesi, optimal iş tanımlamalarının ve iş akımlarının yapılması, kimlerin nelerden sorumlu olacağının ve neyi nasıl yapacağının tespit edilmesi, kurumsal bir organizasyon yapısı hazırlanması, modern bir şirket kültürü oluşturulması için gerekli alt yapının hazırlanması, kurumsal, modern ve işlerliği olan bir yapı oluşturulması, koordinasyonun sağlanması, eğitim ve seminerler,
 • İnsan Kaynakları Yönetim Planı Hazırlanması İşletmenizde özellikle yönetici üst yönetici kadrosunda görev vermek istediğiniz uygun personelin bulunması, şirket-departman-kişi-bilgi-deneyim-kapasite analizi, eğitim ve yerleştirme,
 • Stratejik Planlama Yapılması Şirketinizin ilk üç ve beş yıllık stratejik planlarının hazırlanması, gelir-gider bütçelerinin hazırlanması, nakit bütçelerinin hazırlanması, yatırım bütçesinin hazırlanması, raporlama, izleme ve değerlendirme sistemlerinin oluşturulması,
 • Vergi Politikasının Oluşturulması ve Vergi Planlaması Yapılması Kurulacak şirketin faaliyetlerinin ve her bir ana faaliyet konusunun vergi karşısındaki konumunun belirlenmesi, yararlanılabilecek yasal vergi avantajlarının belirlenmesi, nasıl uygulanacaklarının planlanması, gelecek yıllarda şirket üzerindeki vergi yükünün hesaplanıp, vergi planlaması yapılarak vergi tasarrufunda bulunulması ve şirketin vergi yükünün yasalar çerçevesinde minimize edilmesi,
 • Muhasebe, Defter Tutma, Denetim, Tasdik ve Müşavirlik Hizmetleri Sunulması Anahtar teslim olarak muhasebe, vergi, SSK vb. yükümlülükler ile ilgili denetimlerin yapılması, muhasebe sisteminin kurulup geliştirilmesi, düzenlenecek sözleşmelerin gözden geçirilmesi, kanuni tasdik zorunluluğunun yerine getirilmesi, vergi idaresi ile ilgili sorunların çözümlenmesi, muhasebenizin anahtar teslim olarak şirketiniz içinde veya dışında tutulması,
 • Serbest Bölge-Teşvik Planlaması ve Uygulaması Kurulacak şirketin destekleme ve teşvik haklarının belirlenmesi, belirlenen teşvik unsurlarından ve serbest bölge uygulamalarından yararlanması için gerekli izin ve belgelerin alınması, teşvik unsurlarından yararlanma ve serbest bölge faaliyetlerine ilişkin prosedürlerin ve uygulamanın anahtar teslim olarak yerine getirilmesi,
 • Yabancı Sermaye ve Çalışma İzinlerinin Alınması Yabancı yatırımcılar ile işbirliği ve ortak yatırım yapılması halinde, gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yapılması, kuruluş ve izinlerin anahtar teslim olarak üstlenilmesi,
 • Yabancı Uyruklu Şirketlerin Türkiye de Açacakları Şubeler Tescili, Şube Açılması, Merkeze Bağlı Tali Şube Açılması, Türkiye Vekilinin Değiştirilmesi,Ünvan, Faaliyet Konusu ve Adres Değişikliği,Şube Sermayesinin Artırılması,Şube Tasfiyesinde,
 • Anasözleşme Hazırlanması ve Kuruluş İşlemleri Kurulacak şirketin faaliyetlerine ve statüsüne en uygun olan şirket nevinin belirlenmesi ve optimal bir anasözleşme hazırlanması, kuruluş işlemlerinin yürütülüp, sonuçlandırılması.