Şubat 2010

 • 02.02.2010 - Motorlu taşıtlar vergisi 1. taksit ödemesi 
 • 02.02.2010 - Aralık 200ayına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi 
 • 09.02.2010 - Ocak 2010 dönemi çeklere ait değerli kağıtlar vergisi bildirimi ve ödemesi 
 • 10.02.2010 - 16-31 Ocak dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 
 • 16.02.2010 - Ocak 2010 dönemine ait kolalı gazoz, alkollü içecekler ve tütün mamullerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 
 • 16.02.2010 - Ocak 2010 dönemine ait BSMV beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 
 • 16.02.2010 - 2009 yılı 4. üç aylık geçici vergilendirme dönemine ait geçici vergi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi 
 • 16.02.2010 - Ocak 2010 dönemine ait özel iletişim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 
 • 16.02.2010 - Ocak 2010 dönemine ait dayanıklı tüketim malları ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 
 • 16.02.2010 - Ocak 2010 dönemine ait motorlu taşıt araçlarına ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 
 • 16.02.2010 - Ocak 2010 dönemine ait kkdf kesintilerinin bildirimi ve ödenmesi 
 • 17.02.2010 - 2009 yılı 4. üç aylık geçici vergilendirme dönemine ait geçici verginin ödenmesi 
 • 20.02.2010 - Ocak 2010 dönemine ait belediyeye ödenecek vergilerin (haberleşme vergisi hariç) beyanı ve ödenmesi 
 • 20.02.2010 - Ocak 2010 dönemine ait yarışma ve çekilişlerle futbol müsabakalarına ve at yarışlarına ait müşterek bahislerle ilgili intikal vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 
 • 20.02.2010 - Ocak 2010 dönemine ait şans oyunları vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 
 • 23.02.2010 - Ocak 2010 dönemine ait gelir vergisi stopajının ve damga vergisinin muhtasar beyanname ile elektronik ortamda beyanı 
 • 23.02.2010 - Ocak 2010 dönemine ait kurumlar vergisi stopajının muhtasar beyanname ile elektronik ortamda beyanı 
 • 23.02.2010 - Ocak 2010 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisinin beyanı 
 • 23.02.2010 - Ocak 2010 ayına ait sosyal güvenlik primlerinin elektronik ortamda beyan edilmesi 
 • 24.02.2010 - Ocak 2010 dönemine ait KDV beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi 
 • 25.02.2010 - 2009 yılında basit usulde vergilendirilen mükelleflerin bu yıla ilişkin gelir vergisi beyannamesini vermeleri 
 • 25.02.2010 - 1-15 Şubat dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve ödenmesi 
 • 26.02.2010 - Ocak 2010 dönemine ait muhtasar beyanname ile beyan edilen gelir vergisi stopajının ve damga vergisinin ödenmesi 
 • 26.02.2010 - Ocak 2010 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisinin ödenmesi 
 • 26.02.2010 - Ocak 2010 dönemine ait kurumlar vergisi stopajının ödenmesi 
 • 26.02.2010 - Ocak 2010 dönemine ait KDV'nin ödenmesi