Ocak 2010

 • 07.01.2010 - Aralık 2009 dönemi çeklere ait değerli kâğıtlar vergisi bildirimi ve ödemesi 
 • 12.01.2010 - 16-31 Aralık 2009 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 
 • 15.01.2010 - Aralık 2009 dönemine ait özel iletişim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 
 • 15.01.2010 - Aralık 2009 dönemine ait KKDF kesintilerinin bildirimi ve ödemesi 
 • 15.01.2010 - Aralık 2009 dönemine ait dayanıklı tüketim malları ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve ödemesi 
 • 15.01.2010 - Aralık 2009 dönemine ait motorlu taşıt araçlarına ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve ödemesi 
 • 15.01.2009 - Aralık 2009 dönemine ait kolalı gazoz, alkollü içecekler ve tütün mamullerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve ödemesi 
 • 15.01.2010 - Aralık 2009 dönemine ait BSMV beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve ödemesi 
 • 20.01.2010 - Aralık 2009 dönemine ait belediyeye ödenecek vergilerin (haberleşme vergisi hariç) beyanı ve ödemesi 
 • 20.01.2010 - Aralık 2009 dönemine ait şans oyunları vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve ödemesi 
 • 20.01.2010 - Aralık 2009 dönemine ait yarışma ve çekilişlerle futbol müsabakalarına ve at yarışlarına ait müşterek bahislerle ilgili intikal vergisinin beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve ödemesi 
 • 23.01.2010 - Aralık 2009 dönemine ait gelir vergisi stopajının ve damga vergisinin muhtasar beyanname ile elektronik ortamda beyanı 
 • 23.01.2010 - Aralık 2009 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisinin beyanı 
 • 23.01.2010 - Aralık 2009 dönemine ait kurumlar vergisi stopajının muhtasar beyanname ile elektronik ortamda beyanı 
 • 23.01.2010 - GVK geçici 67. madde uyarınca Ekim-Aralık 2008 döneminde yapılan tevkifatın beyanı 
 • 23.01.2010 - Aralık 2009 ayına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin elektronik ortamda beyan edilmesi 
 • 26.01.2010 - Aralık 2009 dönemine ait KDV beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi 
 • 26.01.2010 - Aralık 2009 dönemine ait KDV'nin ödenmesi 
 • 26.01.2010 - Aralık 2009 dönemine ait kurumlar vergisi stopajının ödenmesi 
 • 26.01.2010 - 1-15 Ocak dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 
 • 26.01.2010 - Aralık 2009 dönemine ait muhtasar beyanname ile beyan edilen gelir vergisi stopajının ve damga vergisinin ödenmesi 
 • 26.01.2010 - Aralık 2009 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisinin ödenmesi 
 • 26.01.2010 - GVK geçici 67. madde uyarınca Ekim-Aralık 2008 döneminde yapılan tevkifatın ödenmesi