Mart 2010

 • 02.03.2010 - Ocak 2010 ayına ait sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi 
 • 02.03.2010 - Diğer ücretlerin gelir vergisi 1. taksit ödemesi 
 • 02.03.2010 - Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin gelir vergisi 1. taksit ödemesi 
 • 02.03.2010 - Ocak 2010 dönemine ait haberleşme vergisinin beyanı ve ödemesi 
 • 09.03.2010 - Şubat 2010 dönemi çeklere ait değerli kağıtlar vergisi bildirimi ve ödemesi 
 • 10.03.2010 - 16-29 Şubat dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 
 • 16.03.2010 - Şubat 2010 dönemine ait özel iletişim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 
 • 16.03.2010 - Şubat 2010 dönemine ait KKDF kesintilerinin bildirimi ve ödenmesi 
 • 16.03.2010 - Şubat 2010 dönemine ait dayanıklı tüketim malları ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 
 • 16.03.2010 - Şubat 2010 dönemine ait motorlu taşıt araçlarına ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 
 • 16.03.2010 - Şubat 2010 dönemine ait kolalı gazoz, alkollü içecekler ve tütün mamullerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 
 • 16.03.2010 - Şubat 2010 dönemine ait BSMV beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 
 • 20.03.2010 - Şubat 2010 dönemine ait belediyeye ödenecek vergilerin (haberleşme vergisi hariç) beyanı ve ödenmesi 
 • 20.03.2010 - Şubat 2010 dönemine ait yarışma ve çekilişlerle futbol müsabakalarına ve at yarışlarına ait müşterek bahislerle ilgili intikal vergisinin beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 
 • 20.03.2010 - Şubat 2010 dönemine ait şans oyunları vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 
 • 23.03.2010 - Şubat 2010 dönemine ait gelir vergisi stopajının ve damga vergisinin muhtasar beyanname ile elektronik ortamda gönderilmesi 
 • 23.03.2010 - Şubat 2010 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisinin beyanı 
 • 23.03.2010 - Şubat 2010 dönemine ait kurumlar vergisi stopajının muhtasar beyanname ile elektronik ortamda beyanı 
 • 23.03.2010 - Şubat 2010 ayına ait sosyal güvenlik primlerinin elektronik ortamda beyan edilmesi 
 • 24.03.2010 - Şubat 2010 dönemine ait KDV beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi 
 • 25.03.2010 - 2010 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi (tam otomasyona geçirilmiş vergi dairelerine kayıtlı mükelleflerce) 
 • 25.03.2010 - 1-15 Mart dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 
 • 26.03.2010 - Şubat 2010 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisinin ödenmesi 
 • 26.03.2010 - Şubat 2010 dönemine ait muhtasar beyanname ile beyan edilen gelir vergisi stopajının ve damga vergisinin ödenmesi 
 • 26.03.2010 - Şubat 2010 dönemine ait kurumlar vergisi stopajının ödenmesi 
 • 26.03.2010 - Şubat 2010 dönemine ait KDV’nin ödenmesi 
 • 31.03.2010 - 2009 yılına ilişkin yıllık gelir vergisinin 1. taksidinin ödenmesi 
 • 31.03.2010 - Şubat 2010 ayına ait sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi 
 • 31.03.2010 - Şubat 2010 dönemine ait haberleşme vergisinin beyanı ve ödenmesi 
 • 31.03.2010 - 2009 yılına ait envanter defterinin kapanış tasdiki