Transfer Fiyatlaması - Örtülü Kazanç Dağıtımı İddiasından Korunma

 • Transfer Fiyatlaması
 • 40 Madde de Mali Risk Önleme 
 • Dönem Sonu İşlemleri
 • Vergi Avantajları
 • Özel Hesap Dönemi
 • Serbest Bölgeler
 • İrtibat Büroları
 • Yabancı Sermaye
 • Yatırımcı Rehberi
 • Yeni Kurumlar Vergisi

İlişkili şirketlerle ticaret yapan yerli, yabancı tüm şirketleri etkileyecek olan yeni transfer fiyatlaması düzenlemeleri mevzuatımızdaki yerini almıştır. 

1.1.2007’den itibaren yürürlüğe giren, yeni düzenlemenin AB ve OECD transfer fiyatlaması rehberinde önerilen uygulamalar paralelinde gelişmesi beklenmektedir. Aslında uluslararası alanda uzun zamandır önde gelen tartısma alanı olan bu konu tüm vergi idarelerinin öteden beri ilgisini çekmiş, grup şirketleri arasında transfer (mal veya hizmet) fiyatlarının düşük ya da yüksek belirlendiği iddialarıyla eleştiriler yapılmıştır.

Tüm bu düzenlemeler ve son yasal değişiklikler düşünüldüğünde Safir Denetim olarak ilişkili şirketlerle ithalat, ihracat, hizmet ilişkisinde bulunan, daha yalın bir ifade ile ilişkili şirketlere fatura kesen ya da ilişkili şirketlerden fatura alan tüm şirketlerde en kısa zamanda transfer fiyatlaması konusunda çalışmalara başlamalarını önermekteyiz.

 • Transfer fiyatlamasını ajandanızın en önemli maddelerinden biri olarak dikkate alın
 • Çokuluslu bir gruba mensup şirketin yönetici iseniz yeni gelişmeyi grupta bu konuda görevli olan yöneticilere bildirin
 • Grup şirketleri birbirlerinden hangi malları ve/veya hizmetleri alıyor listeleyin
 • Bu fiyatlarda (yıl içi veya önceki yıllarda) bir değişiklik oldu mu? Neden?
 • Süreci planlayın, projelendirin, bir proje grubu oluşturun, danışmanınızı belirleyin
 • Uygun transfer fiyatlaması politikasını belirleyin ve belgelendirin
 • Grubunuzun hangi transfer fiyatlaması yöntemlerini kullandığını ve bunların adil sonuçlar doğurup doğurmadığını bilin ve sürekli test edin.

Safir Denetim olarak şirketlere özel ihtiyaç ve isteklerine yönelik transfer fiyatlaması konusunda destek vermeye hazırız. Safir Denetim’nin uluslararası transfer fiyatlaması uzmanlık ağının bir parçası olarak bizler tüm mali gelişmeleri yakından takip ederek çözümler ve öneriler sunuyoruz:

 • Grup şirketlerin transfer fiyatlaması uygulamalarının ve belgelendirilmesinin gözden geçirilmesi
 • Şirketinizi mevcut transfer fiyatlaması uygulamalarının analizi
 • Transfer fiyatlaması stratejisinin oluşturulması
 • Varsa yurt dışındaki transfer fiyatlaması politikası ve yöntemlerine uygun yapının Türkiye için oluşturulması sürecine destek verilmesi
 • Fonksiyon analizi çalışmaları
 • Karşılaştırma çalışmaları
 • Yapısal ticari değişikliklerin transfer fiyatlaması yönünden gözden geçirilmesi
 • Mali idare ile yapılacak ön anlaşma sürecinde destek verilmesi
 • Transfer fiyatlandırması incelemelerinde destek verilmesi
 • Transfer fiyatlandırılması uyuşmazlıklarında idari aşamada ve yargı aşamasında destek verilmesi