İlgili Mevzuat

  • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu / Madde 13 Yasa Metni
  • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu / Madde 13 Gerekçesi
  • 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu / Madde 17
  • Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 106
  • 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 20
  • 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 33
  • Konuyla İlgili Özelgeler
  • Konuyla İlgili Yargı Kararları